För 2012 räknar Nestlé med en tillväxt på 5-6 procent och en fortsatt förbättring av vinstmarginalen från 15 procent 2011.