Förslaget som nu ligger på bordet i förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv skulle kraftigt minska de lokala parternas inflytande. Arbetsgivarna kan exempelvis i betydligt större utsträckning själva bestämma om turordningskretsar, skriver Sveriges ingenjörers tidning Ingenjören.

Kommer någon i framtiden att vilja jobba lokalt fackligt när det inte längre finns något att förhandla om, säger Anders Ripa, ordförande för akademikerna på Ericsson, till tidningen?
Det skulle slå undan fötterna på oss, säger Magnus Sundemo, Akademikerföreningens ordförande på Volvo Cars i Göteborg.

Splittrat i leden

Enligt vad tidningen Ingenjören erfar är TCO med Unionen i spetsen, som ingår i PTK, berett att acceptera den försämrade förhandlingsrätten vid uppsägningar, i utbyte mot kompetensutveckling, där 0,3 procent av lönesumman sätts av, pengar som arbetsgivarna får betala. Flera Saco-förbund med Sveriges Ingenjörer i spetsen är dock kraftigt emot.

Är det så här borde vi lämna PTK, säger Sundemo

Sacos ordförande Göran Arrius säger till TT att om uppgifterna stämmer så påminner det om situationen för två år sedan när förhandlingarna då sprack.

Visst, det behövs ett omställningsavtal, men det här avtalsförslaget tycker jag inte är bra, säger han.

Kommenterar inte

PTK:s samordnare i förhandlingarna med arbetsgivarna, tillika Unionens förhandlingschef Niklas Hjert säger till TT att det är väldigt angeläget att få till bättre kompetensutveckling ute bland företagen. Men han vill inte närmare kommentera pågående förhandlingar. Han säger dock att han aldrig kommer att gå med på ett avtal där det lokala fackliga inflytande "inte finns kvar".

TT: Inte finns kvar säger du, men kan det komma att naggas i kanten?

Nu är vi återigen inne på detaljer i förhandlingarna, och det vill jag inte kommentera, säger Hjert.