Som Corren tidigare berättat pekar resultat från 2,5 års-kontrollen i ABIS-studien på att psykosociala faktorer som skapar stress och bristande trygghet har en koppling till immunförsvaret. Det i sin tur kan framkalla diabetes.

Abis (alla barn i sydöstra Sverige) är ett forskningsprojekt i vilket ingår så gott samtliga barn födda mellan åren oktober 1997 till oktober 1999 i Östergötland, Småland, Bleking och Öland.

En rad olika prover togs på barnen när de var nyfödda, därefter har prover tagits vid 1 års ålder, vid 2,5 års ålder och nu vid 5 års ålder. Barnets yttre och inre miljö kartläggs också med exakthet, det senare bland annat genom att föräldrarna för dagbok.

Diabetes är vanligare i Sverige, näst Finland, än i något annat land i världen. Sjukdomen blir allt vanligare och drabbar allt mindre barn. Avsikten med Abis är att kartlägga riskfaktorer för diabetes och andra sjukdomar som har med kroppens immunförsvar att göra.

Kontrollerna fortsätter?

Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Universitetssjukhuset, förespådde vid ett anförande på torsdagen i Berzeliussalen, Hälsouniversitetet, att Abis-studien kan komma att förlängas så att barnen också blir undersökta när de är 8 och 11 år. Inför intresserade läkare och forskare från hela landet belyste han och andra engagerade forskare; däribland sonen Jonas Ludvigsson, olika delar av Abis.

Professor David Barker från England hade inbjudits för att gästföreläsa. Han är mannen bakom den så kallade Baker-hypotesen; tron att förhållanden under fosterlivet kan förklara uppkomst av flera sjukdomar senare i livet, däribland diabetes. David Barker redogjorde bland annat för ett antal studier som pekar på sambandet mellan låg födelsevikt och förekomsten av högt blodtryck senare i livet.

Få nekar att medverka

Abis är en guldgruva för forskarna och saknar motsvarighet i världen. Endast ett litet antal föräldrar har hittills nekat till att deras barn ska medverka i studien.

För att också få femåringarna (= deras föräldrar) att komma till provtagning kommer med början inom kort olika informationssnuttar om Abis att sändas i TV4. Ansvariga för projektet har köpt reklamplats för att nå ut till berörda föräldrar.