Det var Håkan Stensson som framförde ett förslag i egenskap av fullmäktigeledamot från Åtvidaberg. Förslaget gick ut på att aldrig mer tillåta så stora fallskärmar som två årslöner.

Detta var på bolagsstämman i april 2013, alltså strax efter att Lönnback tillträtt. Vid årets stämma ställde han en kompletterande fråga om han uppfattat avgångsvederlaget korrekt.

– Lägre befattningshavare har en halv årslön i uppsägningsvillkoren. Det är fullt tillräckligt. Jag vänder mig inte emot att vd har en hög grundlön. Gör man ett bra jobb så ska man ha bra betalt. Men jag tycker att det är fel att man ska ha så mycket pengar när man befrias från sina arbetsuppgifter.

Förtroendet som ledamot har han haft i 30 år. Han poängterar att han är stolt över Länsförsäkringar Östgöta.

– Mycket stolt. Det är ett fint bolag som är demokratiskt uppbyggt och är starkt förankrat. Det här är tyvärr en fläck. Jag tycker att det är synd att det inte är så många i fullmäktige som framför kritik på stämmorna.

– Det kan inte bara vara jag som har den här kritiken, lägger han till.

Håkan Stensson är har fyllt 70 år som är en maxålder för fullmäktigeledamöter i Länsförsäkringar Östgöta. Därför avgick han i och med bolagsstämman den 11 april i år.