Kronofogden fick in drygt 49 200 anmälningar om obetalda snabblån 2013. Året innan var det 53 700.

Martin Kling hade önskat att minskningen varit ännu större. Men man måste samtidigt se det i ljuset av att snabblånebranschen expanderat kraftigt, påpekar han.

Att hamna hos Kronofogden, särskilt tidigt i livet när man ska etablera sig i samhället, kan vara förödande. 22 procent av alla anmälningar rör en person mellan 18-25 år, vilket är en liten ökning sedan 2012. Det faktiska antalet minskade något, men andra åldersgrupper minskade mer.

Sedan två år tillbaka har Kronofogden ett samarbete med de största snabblåneföretagen.