En anledning till ökningen är att möjligheten att få avdrag för gåvor har blivit mer känd, säger Henrik Lund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Men han tror också att ökningen kan bero på att gåvomottagarna blivit fler. Förra året tillkom 23 gåvomottagare till de redan 43 godkända sedan 2012.

Barncancerfonden har bland annat kunnat se att en del regelbundna givare har höjt sig upp till gränsvärdet på 200 kronor och kampanjer där de vävt in information om avdragsrätten har gått bra. Organisationens givarservice har också märkt av en ökad medvetenhet.

Den totala insamlingen, alltså gåvor från både privatpersoner och företag, ökade från 186 miljoner kronor 2012 till 226 miljoner kronor 2013.

Det Skatteverket kan se är att fler kvinnor än män har skänkt pengar till godkända gåvomottagare.

Skattereduktionen för gåvor infördes den 1 januari 2012 och syftet är att stärka den ideella sektorn. Den som skänker pengar till välgörande organisationer kan få 25 procent i skattereduktion, maximalt 1 500 kronor. Men mottagaren måste vara godkänd hos Skatteverket och beloppet måste vara minst 200 kronor per tillfälle och minst 2 000 kronor per år. Gåvan ska främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Totalt är i dag 66 stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund godkända som gåvomottagare, exempelvis Läkare utan gränser, Stockholms stadsmission och Svenska kyrkan.

Under 2014 har hittills ytterligare fyra verksamheter godkänts som gåvomottagare. I år har också reglerna utvidgats, så att fler verksamheter kan godkännas.