På tio år har sparandet minskat i alla åldersgrupper upp till 34 år. Bland 20-24-åringar har andelen som sparar nästan halverats, från 13,6 procent 2000 till 7,5 procent 2011.

En förklaring till minskningen kan vara diskussioner om att avdragsgillt pensionssparande inte lönar sig för alla, anser en branschföreträdare.