Privatanställda inom äldreomsorgen har sämre löner och villkor än kommunalt anställda, skriver fackförbundet Kommunal på Svenska Dagbladets debattsida.

Med stöd av bland annat en enkät bland 8 000 medlemmar har facket kommit fram till att undersköterskor och vårdbiträden i privat äldreomsorg har 900 kronor mindre i lön i månaden än kommunalt anställda, ob-tillägg och övertidsersättning inräknade.

Det är också en större andel tidsbegränsat anställda, och som arbetar deltid, på den privata sidan.