Trots fallet ligger alla indikatorer över sina historiska genomsnitt, med undantag för hushållens syn på den egna ekonomin om tolv månader som är mer pessimistisk än normalt.

Men finansministern Anders Borgs skatteutspel nyligen kan inte ha påverkat hushållen eftersom barometern då redan var gjord.

Till den mer pessimistiska inställningen inom tillverkningsindustrin, vars indikator föll med nästa 4 enheter, bidrog mindre optimistiska produktionsplaner än förra gången. Detaljhandeln backade med 1,6 enheter i februari. Lägre förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna bidrog till nedgången.

Till uppgången för byggbranschen bidrog främst en rejäl uppjustering av planerna för sysselsättningen.