Nordea redovisar en rörelsevinst på 1 106 miljoner euro, motsvarande cirka 9 799 miljoner kronor, för första kvartalet 2014. Det kan jämföras med vinsten på 1 041 miljoner euro motsvarande period 2013.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 1 092 miljoner euro.

Räntenettot steg marginellt till 1 362 miljoner euro, från 1 358 miljoner euro. Provisionsnettot ökade till 704 miljoner euro, från 623 miljoner euro.

Större delen av ökningen kommer från företagsrådgivning och sparande. Efterfrågan på lån är däremot dämpad, och räntorna ligger kvar på mycket låga nivåer, skriver vd Christian Clausen i en kommentar.

"I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till företagskunder om finansiella lösningar och kapitalmarknadstransaktioner och aktiviteten inom sparområdet är fortsatt stark. Detta ledde till en förbättring av avgifts- och provisionsnettot med 13 procent", skriver Clausen.

Om krisen i Ukraina och Ryssland skriver Nordea att banken har "förberett sig väl för situationen och agerar i enlighet med alla tillämpliga sanktioner", och skriver att man förbereder sig för om sanktionerna skulle trappas upp.

Nordeas bankverksamhet i Ryssland "betjänar främst ryska storföretag och våra nordiska kunder. Utlåningen i Ryssland utgör endast 1,8 procent av Nordeas sammanlagda utlåning", står det i rapporten, där Nordea även tillägger att man inte har någon utlåning i Ukraina.

Vidare skriver Clausen att Nordea fortsätter med sin plan för att öka effektiviteten, och att sparåtgärder under första kvartalet har ökat effektiviteten med 45 miljoner euro under första kvartalet och totalt med 255 miljoner euro.

Totalt uppgick intäkterna till 2 501 miljoner euro, jämfört med 2 506 miljoner euro motsvarande period året före.

Kostnaderna sjönk till 1 237 miljoner euro, från 1 267 miljoner euro. Kreditförlusterna minskade till 158 miljoner euro, från 198 miljoner euro.