Övertagande av Corren sker formellt 21 april i år vid en extra inkallad bolagsstämma i AB Östgöta Correspondenten då en ny NT-dominerad styrelse kommer att väljas. Vid detta tillfälle kommer NT-koncernen att kontrollera 68 procent av kapitalet och 69 procent av rösterna vilket innebär att det är fritt fram att göra Correnkoncernen till ett dotterbolag inom NT-koncernen.

Mer diskussioner

Minoritetsägarna i AB Östgöta Correspondenten, som tidningskoncernen Herenco och ett stort antal privatpersoner, förblir aktieägare tills vidare:

- Vi kommer att ta upp diskussioner med Herenco och övriga aktieägare och vi kommer att gå lugnt och försiktigt fram så att de kommer in i den nya situationen på ett bra sätt, säger NT:s styrelseordförande Göran Lundin som uppger att minoritetsägarna hittills inte kunnat informeras om affären som kom till på familjens Ridderstads initiativ.

Stora besparingar

För NT betyder uppköpet att man kan göra stora samordningsvinster. Styrelseordförande Göran Lundin räknar med så kallade synergieffekter på upp till 40 miljoner kronor. Inledningsvis berörs administrativa funktioner då det inte behövs dubbla funktioner.

Återinvesterar pengar

Per Soldan Ridderstad som är ordförande i AB Corren Intressenter, uppger att ungefär en tredjedel av försäljningssumman på cirka 700 miljoner kronor återinvesteras i NT-koncernen. Konkret innebär detta att Ridderstads Stiftelse för historisk grafisk forskning köper aktier för 230 miljoner kronor i Norrköpings Tidningar motsvarande en aktiepost på 12,5 procent. Samtidigt erhåller Per Soldan Ridderstad en styrelseplats i NT:s styrelse. Stiftelsen som grundades för 28 år sedan delar årligen ut stipendier på sammanlagt mellan tre och fem miljoner kronor:

- Vi räknar med att utdelningen blir minst i samma storleksklass även fortsättningsvis, säger Per Soldan Ridderstad.

Ingen gravdans

Av juridiska skäl bildas ett nytt bolag inom NT-koncernen där de nya maktrelationerna manifesteras. Arbetsnamnet på detta bolag är Norrköpings Tidningar Media AB.

Koncernchef i den nya koncernen blir Lennart Foss som tillträder 21 april. NT:s nuvarande vd Björn Jacobsson lämnar sin post 4 april då Sören Andersson tillfälligt fungerar som tillförordnad vd.

På frågan om de nya makthavarna kommer att dansa på Correns grav blir svaret:

- Vi är inga gravdansare. Däremot kommer vi att i framtiden att dansa tillsammans med Corren, säger Göran Lundin.