Osämja råder mellan Eftaländerna, bland dem Norge, om det så kallade EES-bidraget. Avtalet löpte ut på onsdagen.

Det har traditionellt rått stark oenighet om de summor som EU kräver för att ickemedlemmarna ska kunna åtnjuta EU-områdets handelsfördelar.

När det nu ryktas om att beloppet ska höjas till nästan det dubbla, har Norge satt ner foten. Känsligast är den del som i Norges fall handlar om den viktiga fiskindustrins tullfria kvoter i EU-handeln. Från och med torsdagen existerar formellt inte längre dessa kvoter.

Pengarna från Norge, Island och Liechtenstein går till en fond som ska minska de sociala och ekonomiska skillnaderna inom EU. Norge står för nästan hela bidraget, men har nu kritiserat EU för att unionens egna bidrag skurits ner.

Förhandlingarna om perioden 2014-19 inleddes i januari. Det är högst oklart när de kan avslutas.