Det anser Anders Ahlberg, chefredaktör för Tidningsutgivarnas tidning Medievärlden apropå NT:s köp av Östgöta Correspondenten.

- Ägare som är påtagligt engagerade i sin tidning, som lever med den dagligdags och i sitt hjärta, är på väg att försvinna. Det är något att betänka nu när familjen Ridderstad lämnar det direkta ägandet.

Han drar bland annat paralleller till familjen Bonniers uthållighet.

- De tog hela 1,5 miljarder kronor i förlust för Expressen under 90-talet.

Ahlberg ursäktar sig för att låta högstämd, men säger att en dagstidning inte är som vilken produkt som helt.

- Kvartalsekonomi och ständig resultatfokusering är inte bra för en morgtidning. En dagstidning är en unik arena, ett samhällstorg som de flesta läsare har ett livslångt förhållande med.

Hans bild av NT-koncernen som expanderande ägare av flera tidningar är dock god.

- De har gjort ett bra jobb. Folkbladet i Norrköping är exempelvis rätt stark i jämförelse med många andra liknande tidningar.

Just NT-koncernens affärsmässiga expansion och Correns starka publicistiska kvalitet ser han som värdefulla styrkor för framtiden.

Stefan Melesko, professor i medieekonomi, tror inte att köp istället för samgående påverkar vare sig själva arbetet med att föra ihop de två bolagen eller hur man i framtiden sköter de sammanslagna företagen.

- NT skulle ändå haft majoriteten i de nybildade bolaget enligt den gamla modellen. Jag ser det här mer som en finansiell konstruktion för att lösa samgåendet. Det är ibland ganska svårt rent tekniskt att genomföra samgåenden där två bolag läggs i ett nytt.

Han tillägger att köpet också ger Corren Intressenter mer cash än samgåendet.

- Sedan undrar man förstås hur minoritetsaktieägarna kommer att hanteras. Det är rimligt att de också får ett bud av NT.