Ukrainas tidigare kreditbetyg var CCC+.

De flesta länder i Europa har kreditbetyg mellan AAA och BBB.

Valutareserven i Ukraina har krympt till kritiska nivåer efter de senaste månadernas oroligheter. Ryssland lovade i december Ukraina nödlån på totalt 15 miljarder dollar. Denna vecka har Ryssland lovat att köpa obligationer för 2 miljarder dollar, men Moskva drar nu ut på transaktionen.

Den politiska dimensionen gör situationen svår.

Kanske är ett samarbete mellan IMF och EU möjligt. Ukraina var på väg att skriva under ett handelsavtal med EU i höstas.

Räntorna på landets statspapper har stigit snabbt och kostnaden för att försäkra sig mot inställda betalningar i Ukraina nådde i går den högsta nivån sedan december 2009.

Drygt en tredjedel av alla lån i Ukraina är i utländsk valuta. En kraftig devalvering av landets valuta, hryvnian, skulle därmed ställa mängder av ukrainska hushåll och företag på randen till konkurs. Enbart genom konstgjord andning i form av interventioner från centralbanken har kursen hittills hållits på rimliga nivåer.

Detta har i sin tur på kort tid urholkat centralbankens valutareserv. I december var den nere på cirka 20 miljarder dollar, motsvarande drygt två månaders import.