Stig Fredriksson och hans familjs bolag Herenco AB, är den störste minoritetsägaren i Corren med 21 procent av aktierna. Han har tidigare uttryckt oro för minoritetsägarnas framtid.

- Jag har fått för lite information för att kunna få en bild av om det som nu skett är bra eller dåligt, säger han.

Han säger sig dock fortfarande vara orolig för de små aktieägarna. Inte bara för egen del utan för de 11 procent som ägs av bland annat anställda.

- I börsnoterade företag skyddas ju minoritetsägare av en budplikt så att även de kan få del av ett uppköpserbjudande. Jag utgår från att de nya ägarna kommer att handla företagsetiskt.