Man får reda på varför man erbjuds en viss ränta. Och det är ju ganska viktigt eftersom nu kan bankerna erbjuda vilken ränta man vill även om kunden egentligen har en väldigt hög säkerhet, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna som har suttit med som expert i utredningen.
Och när man måste redovisa vilken ränta som ligger till grund för erbjudandet så kan framför allt lågt belånade hushåll begära en lägre ränta.

Enligt Villaägarna gör utredningens förslag det lättare för konsumenten att jämföra olika bankers erbjudanden med varandra.

Om man avtvingar banken information så blir det lättare för kunden att föra en konstruktiv diskussion med banken, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Kunden ska också få information om bankens upplåningskostnad för lånet, men där tycker Villaägarna att utredningen kunde gå längre och närmare definiera vad en finansieringskostnad är.

Vid sidan om utredningsförslaget har Finansinspektionen under tiden lagt fram förslag om att bankerna måste redovisa vilka faktiska snitträntor de erbjuder sin bolånekunder.