Han är bibliotekarie på Linköpings stadsbibliotek – en plats som är fylld av människor i olika åldrar, med olika etniciteter och härkomst, både kvinnor och män – alla med olika intressen, behov och önskemål. Med andra ord, en perfekt arbetsplats om man vill nå ut till många olika människor.

Joel Hedlund jobbar bland annat med digital delaktighet, informationssökning, programverksamhet för personer som är nya i Sverige och visning av biblioteket för vuxenstuderande och personer som deltar i samhällsorientering på modersmål. Som grädden på moset åker han ut med bokbussen några eftermiddagar i veckan.

För den som inte är insatt kan det uppfattas som en brokig samling arbetsuppgifter, men enligt Joel Hedlund hänger allt ihop – och visst har han rätt. Han ville bli bibliotekarie för att kunna bidra med något till samhället, och det är just det som hans dagliga arbetsuppgifter bland böcker och bokhyllor innebär.

Artikelbild

| Biblioteket. En perfekt arbetsplats om man vill nå ut till många olika människor.

– Jag tycker att det är viktigt att alla har tillgång till information på någorlunda lika villkor. På senare år har det betonats allt mer att biblioteken ska bidra till att göra information tillgänglig för alla, vilket syns i verksamheten. Enligt bibliotekslagen ska vi bidra med kunskapsförmedling och på så sätt främja skapandet av egna åsikter – och då måste vi nå ut till folk.

Och att nå ut till folk med anknytning till just digital delaktighet är något som ligger i fokus nu i vecka tolv, under den så kallade "All Digital Week" 20–22 mars. Tre dagar då Linköpings stadsbibliotek tillsammans med SeniorNet Linköping vill lyfta frågan om att ge fler tillgång till internet och samhällets digitala tjänster. Som Tekniska Verkens ”sop-app”, för att till exempel få påminnelse om att ställa ut soptunnan.

Under All Digital Week lanserar biblioteket också den nya Teknikhjälpen.

– Det är en dropin-service på Stifts- och landsbiblioteket där man får hjälp med e-tjänster i vardagen. Vi ska försöka minska och överbrygga den digitala klyftan mellan de som kan och de som inte vet hur man gör. I dag har de flesta en dator eller mobiltelefon, men de kanske inte vet hur man utnyttjar till exempel utbudet på appar optimalt, säger Joel Hedlund.

Artikelbild

| Joel Hedlund. Han blev bibliotekarie för att han ville bidra med något till samhället.

Teknikhjälpen planeras återkomma varje torsdag mellan 14 och 16 då de hittills sex stycken så kallade teknikhjältarna, bland vilka Joel Hedlund ingår, ska finnas tillgängliga.

– Vi har lagt märke till att det kommer människor till våra diskar, ofta äldre och nya svenskar, som behöver hjälp med att skriva ut saker. Det kan vara allt från bankpapper till körkortsblanketter. I dag kan man boka datorhandledning med en bibliotekarie, men de flesta som kommer vill ha hjälp direkt. Vi har känt att det behövs en fast tid i veckan att enkelt kunna komma och sätta sig i fåtöljen och fråga – det är därför vi lanserar Teknikhjälpen.

Artikelbild

| Joel Hedlund. Han blev bibliotekarie för att han ville bidra med något till samhället.

Hur kommer det sig att den självutnämnde bokälskaren kom att börja jobba med IT? Enligt Joel Hedlund är det faktiskt ganska konstigt.

– Egentligen har jag inte något särskilt dataintresse. Det var först när jag fick ett tre månader långt vikariat som IT-bibliotekarie i Vimmerby 2005, direkt efter att jag var klar med mina studier på Bibliotekshögskolan i Borås, som jag fick mersmak.

Efter sin tid i Vimmerby började Joel Hedlund jobba på Skäggetorp bibliotek, även där med IT-tjänster, för att 2015 börja på huvudbiblioteket med bland annat digital verksamhet.

Bibliotekens arbete för att minska den digitala klyftan är ständigt pågående och man kan säga att Teknikhjälpen är ett slags vidareutveckling av Digidel – ett arbete som startade 2010 genom en nationell dialog mellan primärt bibliotek, folkbildning och Stiftelsen.SE, och som avslutades 2013, då samarbetet hade ökat den digitala delaktigheten.

– Man pratade om att Våga, Vilja och att Kunna. Kunna är det nästan aldrig några problem med, de flesta behöver bara någon som står bredvid. Oftast är det att våga och vilja som står i vägen för att ta till sig ny IT. Men vi behöver bli bättre. I dag sker mycket av förmedlingen av våra tjänster bara genom mun till mun-metoden.

Förutom det digitala sysslar Joel Hedlund med programverksamhet för personer som är nya i Sverige och med visning av biblioteket, även det för nya svenskar som deltar i samhällsorientering på modersmål.

– Det handlar om mångkultur – att anordna aktiviteter och skapa möten mellan etablerade och nya svenskar. Vi jobbar hela tiden med visionen att skapa verksamhet där människor kan komma i kontakt med varandra.

Joel Hedlund poängterar att det handlar om ett ömsesidigt utbyte, inte bara integration utan om genuina möten där vi kan lära oss av varandra.

Kopplat till visningar och introduktion av biblioteken, gör han inköp av media till Ny i Sverige, bland annat böcker för att lära sig svenska.

– Vi har ett relativt stort utbud av icke-svensk – litteratur, persiska, ryska, arabiska. Men vi skulle behöva fler böcker på somaliska och tigrinska.

Under visningarna av biblioteket som ingår i samhällsorientering på modersmål, vilket är en del av ett etableringsprogram, är responsen god och Joel Hedlund tycker att frågorna som kommer fram är intressanta.

– Det är väldigt trevligt att ha visningarna. Nya svenskar har många gånger andra erfarenheter av bibliotek än infödda svenskar. Ibland har de ingen erfarenhet alls. När man har en tolk med kan man bre ut samtalet om varför vi har biblioteket, vilka tjänster vi tillhandahåller och att det är tillåtet att läsa vad man vill här i Sverige. Dessutom har de en helt annan användning av biblioteken än infödda – tryckt media som till exempel tidningar på sitt hemspråk.

Hur ser då en IT-bibliotekarie på pappersboken och e-boken? Finns det ett reellt hot?

– Sedan jag började har man pratat om det, men jag ser inte att det finns någon konkurrens. De fyller olika funktioner och kompletterar varandra.