Forum förlag

Det finns en myt, eller ska man säga fördom, att den som har ett visst yrke inte drabbas av de konsekvenser som hör till denna professions utövande. Ibland påstår människor till mig: ”Du som är psykoterapeut, du har väl aldrig några egna problem.” (De skulle bara veta!). På samma sätt kanske gästerna vid festens mingel säger till polisen att hen aldrig drabbas av inbrott, att prästen inte någonsin behöver oroa sig för tvivel, att läkaren aldrig blir sjuk.

Anna Paldanius debuterar med en roman som visar på tomheten i dessa myter. Själv läkare berättar hon i jagform om Hanna som går fjärde året på läkarutbildningen i Göteborg. Det är en tid av frihet och möjlighet. Tillsammans med studiekollegorna Anna och Filippa är hon en av amasonerna. Oskiljaktiga, oslagbara, osårbara. Hanna vet det mesta. Saker ter sig självklara.

Artikelbild

Men gradvis växer en förändring fram. En ton som djupnar, som oroas av att livet både är skört och ömtåligt. Att inskriften över Stampens kyrkogård i Göteborg, ”Tänk på döden” har något ofrånkomligt över sig. Att kärlek är lika svårbegripligt som livet självt. På sjukhuset möter Hanna döden i många skepnader och den kroppsliga sårbarheten är närmare än vad hon först anat. Ju mer man lär sig och upplever desto mindre vet man.

Annika Paldanius debuterat med en berättelse som har många drag av bildningsroman. Eller som hon själv mycket fyndigare preciserat det i bokens undertitel ”En internmedicinsk roman”. Den är språkligt välskriven, poetisk och med en varm medkänsla för vad det är att vara människa.

Annika Paldanius fångar frågeställningar som hör till livets många brytpunkter och hanterar dem lika varsamt som vist. En viss förutsägbarhet finns i berättandet, men sett ur Hannas perspektiv är det livet som överraskar.

En stark debut alltså. Åsa Christoffersson har på Correns kultursidor argumenterat för att det behövs mer romanläsning i universitetsutbildningarna. ”Jag vet allt det här” är en roman som jag gärna skulle se på läkarlinjen, psykologprogrammet och prästutbildningen. Bra roman också för en bokcirkel som gillar att prata djup.

Fotnot: Bildningsroman: en roman som skildrar en ung människas väg till vuxen mogenhet och insikt, där den inre utvecklingen hos huvudpersonen är mer central än bokens yttre handling.