Storvesiren Mirza Kabir är en god man med kloka och framsynta planer för sitt land – i motsats till shah Naser , svag och osjälvständig men grymt maktlysten.

Tiden är 1800-talets mitt och landet Persien, klämt mellan två intressesfärer: den ryska och den engelska via Indien.

Kader Abdolah (född 1954) komprimerar i romanen ”Konungen” historiska händelser till ett tidsskeende. Det handlar om ett upprepat mönster av tradition kontra modernitet, maktstrider och mord.

Shahen är i klorna på sin mor Mahdolia och sin döde fars rådgivare Sheikh Aghasi. De båda intrigerar för att få bort vesiren och bedriver politiskt rävspel med ryssar och engelsmän som tävlar om att få inflytande i ett land med strategiskt läge i förhållande till Indien.

Där finns dessutom fransmän med uppdrag att skapa företag och modernisera armén men i hemlighet också sökande efter det svarta guldet – olja.

Landet är fattigt, efterblivet och förfallet. Majoriteten av befolkningen är analfabeter och arbetslösa. De ser shahen som Guds skugga på jorden.

Shahen, hans släktingar och hustrur – han har ”bara” 230 – lever i lyx. Och han ser alltid krig som problemlösning, medan vesiren pläderar för diplomati.

Mirza Kabir är en frank sanningssägare, dömd att gå duktiga vesirers traditionella öde till mötes. Men när en motståndsrörelse börjar växa fram efter mordet får han en efterföljare i Jamal Khan, politisk tänkare skolad i London och Istanbul.

Folket kräver parlament, lagbok och domstol. Men, som Kader Abdolah skriver, kungasagor blir aldrig riktigt färdiga. Denna sträcker sig följaktligen in i nutid.

Kader Abdolah (pseudonym) tillhörde den underjordiska vänsteroppositionen i Iran under shahens och sedan ayatollornas regimer. Sedan 1988 lever han i exil i Holland och skriver numera på nederländska.

I fri litterär tolkning anknyter han till det persiska nationaleposet Shahname (Kungaboken), fullbordat omkring år 1010. Stoff har han också kunnat hämta ur sin egen familjehistoria, framgår det av översättaren Ingrid Wikén Bondes kommentar.

Hans farfars farfar var premiärminister hos shah Mohammad och mördades 1835 av denne på inrådan av hans rådgivare. En parallell till storvesiren Mirza Kabir som 1852 mördades av shah Naser o-Din på inrådan av dennes mor.

Kader Abdolah har fiktionaliserat och med egen fantasi färgsatt biografiska fakta i en dramatisk och ofta grym berättelse. Inte utan en viss humor och med en del absurda inslag, som den första politiskt laddade fatwan: mot tobak.