Litteratur Förra året ökade de svenska förlagens försäljning av böcker med fem procent, enligt statistik från Svenska Förläggareföreningen.

Orsaken sägs vara en markant ökning för den digitala försäljningen, främst ljudböcker. Digitala utgåvor står nu för 23 procent av den totala försäljningen.

Några författare bidrog särskilt till ökningen, bland andra Lars Kepler, Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnholm, samt Niklas Natt och Dag.

"Dock innebär de digitala formaten också stora utmaningar för förlagen eftersom de generar mindre intäkter än de tryckta formaten", säger Svenska Förläggareföreningens direktör Kristina Ahlinder i ett pressmeddelande.