– Det här måste upplevas. Att clowner möts på det här sättet för att framföra en teaterföreställning är väldigt speciellt, säger Lena Ilmarson från Teater Imba.

Hon tillsammans med åtta andra skådespelare, både från närområdet, Danmark och USA, kommer i dag uppträda på Bygdegården Bykupan i Falerum. Heldagsarrangemanget beskriver hon som väldigt familjärt.

– Clownteater är en form av väldigt inbjudande teater. Vi är inte cirkusclowner på det sätt att vi jonglerar och gör trix utan vi skapar karaktärer på scen som underhåller. Mötet mellan clown och publik som kommer av det blir väldigt roligt, förklarar Lena Ilmarson.

Varje år tolkar clownerna en saga av H.C. Andersen och i år blir det den klassiska "Prinsessan på ärten".

– Clowner är alltid väldigt ärliga vilket betyder att när de spelar teater blir det inte alltid som man förväntat sig. De kommer nog berätta sagan på ett helt annat sätt mot vad vi är vana med.

De flesta tänker på en vitmålade karaktären med röd rolig näsa när de hör termen clown. Lena Ilmarson berättar att det är den ryska traditionens figur. Den europeiska traditionen ser annorlunda ut, som exempel ger hon Frankrikes vitmålade mimiker.

– Clownscenen är ganska stor världen runt, men inte i Sverige. Men det känns som om det håller på att förändras.

Klintkalasets område öppnar klockan 15.