Linköpingsparet Hoffsten tilldelades arbetsstipendiet om 60 000 kronor "för sina gedigna insatser till gagn för Östergötlands kulturliv". Lars är förutom bildkonstnär också lärare på Lunnevads folkhögskola. Joanne är bildkonstnär och har bland mycket annat gjort konst åt Linköpings kommun, FOA och Linköpings universitet.

Region Östergötlands fem kultur- och utvecklingsstipendier om vardera 30 000 kronor tilldelades i år bilkonstnärerna Jennifer Spångerud, Mjölby och Mohammed Sami Ali, Norrköping, serietecknaren Emelie Wedhäll, Skänninge, dansaren Maria Hultgren, Göteborg och tonsättaren Fredrik Andersson, Linköping.

Varje år utser också regionutvecklingsnämnden två honnörsstipendiater för mångårigt kulturellt arbete. För 2015 fick Bettina Kjellin och Stina Nilsson Basell stipendiet i fom av var sitt grafiskt blad.

Artikelbild

| Stipendiat. Lars Hoffsten, lärare och bildkonstnär.

Kulturstipendierna delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde den 24 november.