Fredrik Sjöberg och Elin Nilsson är mottagare när Göteborgs stads litteraturpriser delas ut för första gången. Priset på 100 000 kronor vardera syftar till att stödja författare och stärka tillgången på litteratur i Göteborg.

Fredrik Sjöberg får priset i essäkategorin för "Ge upp i dag, i morgon kan det vara för sent". Elin Nilsson prisas i barn-och ungdomskategorin för sin bok "Flyt som en fjäril, stick som ett bi".

Nästa gång priset delas ut, 2016, är det i kategorierna skönlitteratur och fantasy eller science fiction.