– Jag hade hört hennes namn flera gånger och visste att hon var Sveriges första kvinnliga läkare, men inte mer. Så det var av ren nyfikenhet som jag började läsa på om henne, säger Magnus Falk.

I tre år förkovrade han sig i alla skriftliga källor han kom över och upptäckte en person som haft stor betydelse för den moderna sexualupplysningen och kvinnors rättigheter.

– Jag blev lite besviken och förvånad att ingen hade skrivit om den här personen tidigare. Så jag tyckte att det här skulle vara ett bra sätt att lyfta fram henne, säger Magnus Falk som i samband med boksläppet på onsdag håller en föreläsning om Widerström i Stadsbiblioteket.

Artikelbild

| Till vardags arbetar Magnus Falk som biträdande professor på universitetet.

Karolina Widerström föddes 1856 i Helsingborg men bodde den största delen av sitt liv i Stockholm. Där utbildade hon sig till läkare och började arbeta som gynekolog, det enda område som hon fick tillåtelse att arbete inom.

– Många kvinnor tyckte att det var väldigt skönt att kunna ha en kvinnlig läkare vid gynekologiska besvär och hon blev snabbt väldigt populär och hon jobbade väldigt mycket.

Vid sekelskiftet var hon starkt drivande i att föra in sexualundervisning i skolan och 1901 höll hon i Sveriges första lektioner i sexualhygien för flickor. Några år senare kämpade hon mot den så kallade reglementeringen av prostituerade kvinnor.

– I ett försök att hindra spridningen av könssjukdomar tvångsundersöktes prostituerade kvinnor två gånger i månaden under väldigt förnedrande omständigheter. Om en sjukdom upptäcktes tvångsomhändertogs de och sattes i ett kurhus, det var en ren fängelseliknande tillvaro. Samtidigt som männen, som var minst lika skyldiga i spridandet, aldrig fick några konsekvenser.

Falks bok är inte en biografi, utan en fiktiv historisk roman byggd på verkliga händelser. Handlingen växlar mellan sent 1880-tal då Widerström börjar studera på Karolinska institutet i Stockholm och 1902 då hon haft sin praktik i några år och börjar bli engagerad i frågor som rör kvinnors rättigheter.

– Jag har fått fylla i luckor där jag inte vet vad som hände och fått föreställa mig hur hon var. Under mitt researcharbete har hon kommit att bli som en bekant.

Nyligen blev Falk inbjuden av Kvinnliga akademikers förening att berätta om sin bok och blev då också inbjuden till Widerströms lägenhet som stått orörd sedan hon gick bort 1949.

– Jag fick bland annat sitta i hennes stol där hon arbetade, det kändes väldigt hedrande.