Totalt kom det enligt arrangören Jonas Sjögren cirka 90 personer, och cirka 10 av dessa var personer som är i behov av och brukar uppsöka RIA:s verksamhet. Man lät därför dessa personer gå in gratis. Sjögren tror att orsakerna till det låga besöksantalet kan ha varit att det händer så mycket andra saker i maj och på valet av dag, fredag. Konserten drog totalt in 10 500 kr..

Vad gäller konserten i sig säger Sjögren att liveakterna fick gensvar från publiken och speciellt från de personer som vanligen kommer till RIA.

– De var väldigt glada, sjöng med och klappade händerna.