Hon började sin bana som Klarinettist på dåvarande musikskolan i Linköping och hennes lärare var Jan Hållén. Nu återvänder hon för att klockan sex på söndagen spela en katedralkonsert i Linköpings domkyrka tillsammans med Domkyrkans Kammarensemble. Efter musikskolan i Linköping har Anna Fronczak även studerat på Ingesunds Musikhögskola och tagit Kandidatexamen i kammarmusik i Västerås. Hon studerar nu i Haag.