Förbundsstämman hölls 28/5-31/5

Konsten visas på sex gallerier samt länsmuseet i Linköping. Vår recensent har valt ut tre av utställningarna.

Obs Galleri Blå och Magnifik pågår bara till och med torsdag 4/6. Skådebanan pågår till 31/7.

Artikelbild

| Galleri Blå. ”Höstlandskap”, målning av Bertil Almlöf.

150 ideellt arbetande ombud från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar fick under helgen bekanta sig med östgötska konstnärers alster. När konstintresserade från Sveriges alla hörn samlas på en ort för att bland annat ta del av det regionala utbudet, vill de inte uppleva nån mainstreamproduktion.

Och i Linköping hade de utställningsansvariga ordnat den saken på ett utmärkt sätt. När det gäller ett par av konstnärerna får man leta efter jämförbara uttryck. Bra!

Ombuden (och alla andra intresserade) kunde ta del av lokal grafik, målningar av Bertil Almlöf, en av länets mest namnkunniga konstnärer, och av andra som visar upp stor egenart. I det här sammanhanget hade säkert många velat ha med fler östgötska artister, men det som visas utgör en intressant mix av det som grott och vuxit i den östgötska konstmyllan.

Joanne Posluszny-Hoffsten

Artikelbild

| Skådebanan. Joanne Hoffsten med sitt verk ”Floral Altar”. Foto: Sievert Sjöberg

"Global Garden"

Galleri Skådebanan

Artikelbild

Skådebanan. "Stories of Meeting Skateboards", väggobjekt av Joanne Hoffsten.

Visas till 31 juli 2015


Joanne Posluszny-Hoffstens konstnärskap har i flera decennier följt en, eller snarare ett par röda trådar. Den mest framträdande av dem följer en stig fylld av guldskimrande objekt. Det kan handla om omarbetade resväskor, stolar, skateboardbrädor, tittskåp... Bilder hämtade ur tidskrifter och liknande är ofta applicerade på objekten.


Effekten blir verk med en sammansatt karaktär; både en sakral ton, eller underton, och uttryck för mänsklig fysisk kärlek samsas inom samma enhet. Joannes verk är ibland väldigt vackra, men också mångbottnade. Dessutom är hon en konstnär vars alster omedelbart signalerar sitt ursprung.

Artikelbild

Galleri Blå. ”Stranden”, handtuftad matta av Karin Almlöf.


Bertil Almlöf, Karin Almlöf

Galleri Blå

Artikelbild

Galleri Magnifik. ”For Everyone a Home”, målning av Mika Liffner.

Måleri, textil

Visas till 4 juni 2015

Artikelbild

Galleri Magnifik. ”En sommarmorgon”, målning av Stellan Ekegren.

Galleri Blå har för den här speciella visningen engagerat far och dotter Almlöf, bosatta i Hägerstad respektive Hovstad utanför Rimforsa.


Bertil Almlöf är en av de mest uppmärksammade nutida östgötakonstnärerna. Han är en avgjort särpräglad målare. Intensiteten och lyskraften hos färgerna är ett signum för honom. Ett annat är det oförvägna sättet att lägga på färgen. Det sker resolut och utan minsta tvekan.


Resultatet, som ombud från Sveriges alla hörn kunde konstatera, blir ofta en känsla av "överjordiskt ögonblick". Det är lite som att öppna dörren i Narnia-skåpet.Karin Almlöf har gjort sig ett namn i flera sammanhang, men i synnerhet som idog uttolkare av sjön Strierns förvandlingsnummer och nycker. Det där envetna utforskandet av de förändringar, stora som små, som den här sjön bjuder på, har förmodligen gjort henne till en av dem som i ett historiskt perspektiv känt den bäst. Den där hängivenheten för ett motiv, en dialogpartner, torde ha intresserat förbundsdelegaterna, liksom (sam)spelet mellan det rofyllda och det dramatiska i hennes verk.

Artikelbild

| Galleri Blå. Matta och oljemålningar av Karin Almlöf.


Mika Liffner, Stellan Ekegren

Måleri

Galleri Magnifik

Visas till 4 juni 2015Under en följd av år har Mika Liffner gjort sig känd för sitt engagemang mot det som tär på jordens resurser och för ökad rättvisa på många områden. Det avspeglar sig i hennes konst.
För att understryka sin primära avsikt med en målning, har hon ofta formulerat en sentens som sammanfattar budskapet. De där texterna är arrangerade med raffinemang, så att de ingår i verkets totaluttryck. Mika Liffner är en konstnär som står på egna ben.Stellan Ekegren är mera av en traditionalist. Liksom Mika har han slagit ner sina bopålar i Valdemarsvikstrakten. Man kan tänka sig att den lantliga miljön borgar för ett lugn i skapandet.
Hos Ekegren märks tydliga influenser från några gamla mästare, exempelvis Cézanne och Gauguin. Kopplingen bakåt inbjuder till att söka spår som kan peka mot föregångarna. Ett detektivarbete som intresserar många konstbetraktare.