Utställningen pågår till 13 februari

Konst kan göras i vilka tekniker och material som helst. Assi Molin väljer att arbeta med fotografiska tekniker. Och hennes viktigaste verktyg förutom kameran är photoshop. Målare använder pensel och färg. Det viktigaste av allt är dock den konstnärliga begåvningen, känsligheten, blicken och intressanta bildidéer.

I fjol hade hon en fin utställning på Krogen Amerika. Jag kommer speciellt ihåg ett mycket grafiskt svartvitt verk av en berg- och dalbana. På sin aktuella utställning visar hon 20 nya bilder. Alla ingår i ett samlat grepp och förhållningssätt. Men man kan se två olika grupperingar. Den ena består av strängt komponerade och grafiskt stilistiska bilder, där allt onödigt är bortrensat. Den andra innehåller mer av stoffliga, textila broderier och överlappande collage som skapar olika sinnliga materialkänslor.

Artikelbild

Någon väntar vid motsatsplatsen.

Konst- och idéhistoriskt kan man hitta rötter långt tillbaka i fotografins historia. Man kan få flashbacks från 1800-talets tidigare föregångare som Niépce, Daguerre, Talbot och Nadar. Under 1920–30-talen experimenterade Man Ray i Paris med fotomontage.

Assi Molins fotokonst är föreställande och berättande. Förtätade ögonblick eller scener med dubbelbottnade betydelser är skickligt komponerade. Den grovkorniga upplösningen är en medveten estetik och förstärker mångtydigheten. Både de stramt reducerade likväl som de mera yvigt fantasifulla fungerar bra tillsammans i hennes variationsrika bildväv.