"Rumineringar vid vatten"

Keramiska objekt

Visas till 9 oktober 2015

Artikelbild

Sanen. Keramiskt objekt av Helena Sjögren (jo, titeln ska vara så, Sanen).

En vägg i galleriet upptas av små, högst decimeterhöga "avtryck". Till antalet är de sådär ett hundratal. Likt många andra föremål på utställningen har de fått de mer exotiska, uppvärmda havens färger. De här små tingestarna ser ut som om någon (kanske inte nödvändigtvis keramikern) har stuckit ner en hand i havet i exakt rätt ögonblick och på så sätt lyckats fånga, förtäta och forma en liten bit hav.

Över huvud taget är färgerna påfallande vackra. Här och där skimrar ytorna tack vare någon kristalliseringsprocess. Tydligast syns det hos ett par av de större skulpturala objekt som placerats på podier.

Färgsättningsproceduren kan bjuda på såväl planerade som lite oväntade uttryck. Följden blir att det är lätt att föreställa sig hur stjärnor speglar sig i, eller till och med badar i de vänliga haven och hur haven i gengäld välkomnar dem genom att göra sitt yttersta för att visa vad de förmår av färgprakt.

Sex större och sex lite mindre, rundade objekt med en böjd eller vågformad överdel, är särskilt uttrycksfulla i det sammanhanget. Man kan nog använda dem till att placera saker på, till exempel ett par citroner. Men jag skulle absolut rekommendera att njuta av dem som de är.

Artikelbild

Björnsängen I. Keramiskt objekt av Helena Sjögren.

Att Helena Sjögren har gått framåt med sitt skapande märks inte minst i utställningens två, mer renodlade skulpturer. Här har vågrörelser lyfts ur havet och fixerats i former som harmonierar med deras rörelser.