KONST

Emelie Wedhäll

"Life's a bitch"

Artikelbild

Seriestripp av Emelie Wedhäll.

Galleri Vända Sida, Linköping. Pågår till 13/4.

Fräckt, busigt och roligt. Emelie Wedhälls serieteckningar vittnar om öppna kanaler till det undermedvetna och känsla för mänskliga motsägelser. Vardagslivets alla förtretligheter och tillkortakommanden får här sin uttrycksfulla form. De svarta sidorna är mer intressanta än hyckleri och falsk godhet.

Stora munnar, snedställda ögon med små pupiller och ilsken uppsyn är typiska kännetecken för hennes seriefigurer. Här finns det temperament och ruter. Teckningarna är träffsäkert gjorda och mycket effektiva.

Emelie Wedhälls arbeten kan infogas i en ny men nu ganska lång serietradition från 1980-talet och framåt, då kvinnor började ta plats på den manligt dominerade scenbilden. Från Cecilia Torudd till dagens Sara Granér. Från att ha varit en misskänd subkultur är satiriska och humoristiska samtidsserier i dag en högst accepterad kulturform. En snabb och känslig temperaturmätare på vår tids relationer och sammanhang.