"Strukturer"

Visas till 31 maj 2015

Galleriets övervåning är omvandlad till ett kombinat av sagoskog och boplats för okända existenser. Känslan av "Det susar i säven" är påfallande. Belysningen är dämpad, vilket främjar stämningsläget i den här ovanliga miljökonstruktionen.

Artikelbild

"Tallbarr". Kakel av Suzanne Möller

Installationen är en av de mest spännande och definitivt den roligaste jag upplevt på senare år. Konstnärsduon Segersäll & Sköld har lagt ner mycket jobb på att skapa objekt och en atmosfär som låter fantasi och verklighet mötas. Sättet det sker på kan säkert tilltala människor i alla åldrar och otvivelaktigt också utanför de ordinarie konstkonsumenternas krets.

Om man tänker sig att nån typ av djurliknande individer vid ett sällsynt tillfälle ger människan möjlighet att få en glimt av deras livsbetingelser, kan det vara en konstruktiv infallsvinkel till totalupplevelsen. Dova ljud skänker en "mental arom" till stämningen, som har något sakralt över sig. Installationen känns helgjuten under det välvda taket i den gamla lokalen i det före detta Helgeandshuset. Det enda som känns tråkigt är att den måste monteras ner om några veckor.

Suzanne Möller jobbar också med en naturinriktning. Hon framhäver det typiska hos exempelvis tallbarr eller uråldriga klippformationer. Det sker på ett reducerande sätt, i syfte att renodla och tydliggöra. Konturer och former är viktiga inslag, men också känslan av volym.

Hennes serie med tuschteckningar av bland annat en bergknalles återhållna pondus och sätt att ta plats i omgivningen, redovisar en utvecklad linjeteknik. I ett par akvarellcollage visar hon prov på ett säkert handlag och på kompositionsförmåga.