Visas till den 11 september 2015

En och annan egensinnig konstnär jobbar hela tiden med vitt skilda material och i olika tekniker. Lars Pettersson Udd tillhör den kategorin. Han förmår överraska. Den här gången visar han pasteller där han målat av gamla hus, men också ett antal naturscenerier.

En hel den kommer från Vreta Kloster/Ljungsbro-området. Huvudbyggnaden på familjen Svenfeldts gamla herrgård är dokumenterad, liksom den märkliga kullen mellan Sättuna och Nybro.

Artikelbild

Huset vid ån - pastell av Lars Pettersson Udd.

Men det handlar förstås inte bara om dokumentation. Då kanske det hade varit bättre att använda kamera. De flesta målningarna är utförda på wellpapp. Här och där har den fått lysa igenom, så att underlagets tvärrandiga stuktur förstärkts, eller i alla fall känslan av den. Men också för att poängtera den konstnärliga kontexten.

Ett naivistiskt drag utmärker hela kollektionen. Det kan vara ett medvetet val för att framhäva det romantiska, nostalgiska och somriga, som förmodligen är eftersträvat i hög grad. Känslan av sommar, eller gryende sommar, är massiv rakt igenom. Kopplingen till identifierbara eller välkända platser gör nog bilderna extra intressanta för en del besökare.

När jag tar del av utställningen tänker jag i första hand på bredden hos Pettersson Udd. Ena gången visar han kraftfulla, minutiöst arbetade stenskulpturer. Nästa gång kan det vara fråga om väggobjekt som påminner om afrikanska ansiktsmasker. Och i upplösningen av augustis värmebölja summerar han sommaren med sina pasteller.