C-print, tusch, objekt

K-ringen ligger i nedlagd Konsumbutik i Motala verkstad

Visas till 22 november 2015

Artikelbild

Landskap 04. Tuschteckning av Oskar Lindvall.

Ett ungt konstnärspar som nyligen slagit ner sina bopålar i Österstad, delar på de rustika väggarna i den före detta Konsumbutiken i Motala. Nevena Cvijetic arbetar, som så många andra nuförtiden, med Photoshop. I hennes fall innebär det dock mer än att mata in foton i datorn och sen testa sig fram till olika effekter. Hon börjar alltid med att teckna bilden på ett traditionellt sätt. Därefter färglägger hon den i datorn och låter slutligen en tryckare printa ut den.

Även de moment som omfattats av arbetet i Photoshop har krävt djup koncentration och hantverkskunnande. Kvinnor är genomgående huvudaktörer i bilderna. Symbolik i olika former har använts för att visa hur tunga bördor, tungt ansvar, faller på deras lott. Flätorna som vuxit till sig sen barndomen, måste offras på det övergripande ansvarets altare. Mannen liknas vid en överbeskyddad fågel, som kräver och förväntar sig kvinnans uppoffringar.

Oskar Lindvall arbetar genomgående i tusch. I de senaste verken har han på ett ganska raffinerat sätt åstadkommit en sorts "dubbelexponeringar". Varje bild utgörs av två teckningar. Den ena ligger bakom och framträder lite som en skuggbild och är dessutom helt olik den främre, primära. Effekten blir både anslående och lite mystifierande.

Tekniken gör också att bildernas inneboende berättelsepotential utökas. Den öppnar sig liksom både utåt och inåt. Det här är ett upplägg som erbjuder lite annorlunda möjligheter och som kan genomföras tack vare det halvtransparenta rispappret.