Renoveringen av Östergötlands museum kommer att innebära att byggnaden och utställningarna får en ny skepnad. För att bestämma hur museet ska utvecklas har man bjudit in till framtidslabb, och under tisdagen hölls det tredje av fyra labbtillfällen. Framtidslabben är en sorts workshop för att träffas och diskutera museets framtid. De gäster som bjudits in till framtidslabbet består av museets personal men även personer från organisationer som samarbetar med museet.

Elia Mörling har varit del av framtidslabbet som VD för företaget Idea Hunt, som jobbar tillsammans med museet under restaureringen. Han berättade om hur man tänkt att museet ska upplevas av sina besökare.

–Tröskeln för att ta till sig av kultur känns ibland hög. Men precis som att gå på gym vill vi att ta till sig kultur ska bli något man gör regelbundet. Man kan också likna det vid ett spa – ett ställe dit man går för att koppla av, men det är också något som stimulerar alla sinnena, säger Elia Mörling.

Artikelbild

| Liv Nyström.

Ett av momenten på dagens labb var att dela in sig i grupper för att bygga med lego. Varje deltagare skulle bygga sin egen drömvision för hur museet ska användas och det som byggdes upp var vitt skilda förslag:

Någon använde legobitarna för att skapa en mötesplats. En annan för att skapa en plats där man kan göra flera olika saker – inte bara att titta på konst, utan även en plats där man kan sitta där och studera bland annat. När deltagarna hade skapat klart fick de kombinera med vad de andra i gruppen gjort. För att visa på hur man tillsammans kan använda sina idéer och visioner för att bygga något större och bättre.

Nittonåriga Liv Nyström har deltagit i framtidslabbet som ombud för föreningen "Varannan onsdag". Föreningen arbetar med att integrera nyanlända ungdomar i det svenska samhället. Varannan onsdag håller sina möten på museet, och det är ett av skälen till att Liv är intresserad av att se hur museet utvecklas i framtiden.

–Jag tillhör en generation som kanske har ett annat sätt att se på museet än andra generationer. Men det är viktigt att visa att man kan tänka på museet på ett annat sätt, att museet också är en plats där olika människor kan träffas. Att det finns flera dimensioner till museet, säger Liv Nyström.