Poeten, dramatikern och kritikern Marie Louise Ramnefalk har avlidit, 67 år gammal. 1974 disputerade hon i litteraturvetenskap med en avhandling om Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs diktning. Från 1970-talet och framåt publicerade hon själv en lång rad diktsamlingar, däribland "Enskilt liv pågår" (1975), "Verkligheten gör dig den äran" (1978) och "Kungsådra" (1981).

I "Någon har jag sett" (1979) skildrade hon en älskad mans för tidiga bortgång i en liten diktsamling som fick många läsare. För sju år sedan återkom hon till samma tema i "Lugna ner sig till det gråa" men den här gången var berättarperspektivet barnets.

Marie Louise Ramnefalk var också litteraturkritiker i Aftonbladet och därefter under många år i Svenska Dagbladet.

Vid sidan av sitt skrivande var hon aktiv som kommunpolitiker och nämndeman för folkpartiet i Danderyd. I somras lämnade hon dock partiet.