Nyligen upptäcktes två exceptionellt välbevarade vrak vid dykningar i Stockholms skärgård – en kogg från Hansans tid på 1300-talet, och ett lastskepp från 1500-talet, kanske från Erik XIV:s regeringstid. Ombord på skeppet finns en last med järnklumpar.

De användes för tillverkning av kanoner och annat smide. Järn var en av Sveriges viktigaste exportvaror i hundratals år, säger Jim Hansson, marinarkeolog vid Statens maritima museer.

Dyrt med hela båtar

Artikelbild

Nina Eklöf, projektledare vid Statens maritima museer och marinarkeolog Jim Hansson presenterar det nya marinarkeologiska museet på Djurgården i Stockholm.

Förhoppningen är att kunna visa upp detaljer från de två fartygen på museet – men det är inte troligt att vi kommer att få se särskilt många hela, kompletta vrak.

Det blir få hela båtar. Orsaken är att det är väldigt dyrt att ta upp hela vrak, säger Nina Eklöf, projektledare för det nya museet.

Vad museet ska heta är ännu inte bestämt, men tanken är att det ska slå upp portarna på sommaren 2020. Museet inryms i en av båthallarna vid Galärvarvet – där den svenska flottan hade sina galärer en gång i tiden – och blir därmed granne till Vasamuseet.

Det finns ingen motsvarighet någon annanstans på jorden till alla vraken på Östersjöns botten, säger Jim Hansson.
Artikelbild

Nina Eklöf, projektledare vid Statens maritima museer och marinarkeolog Jim Hansson presenterar det nya marinarkeologiska museet på Djurgården i Stockholm.

Tusentals vrak

Projektchefen Richard Bauer påpekar att alla de förlista fartygen har historier att berätta.

Artikelbild

| Det kan vara svårt att urskilja detaljerna på skeppsvraken. På bilden syns masten på den medeltida koggen som nyligen hittades i Stockholms skärgård. Pressbild.

Det är berättelser om fred och krig, om kärlek, säger han.

Enligt Nina Eklöf finns det sannolikt runt 100 000 lämningar från äldre tiders fartygstrafik bevarade på Östersjöns botten. Räknar man enbart registrerade fartygslämningar på svenskt vatten handlar det om cirka 3 000 fynd.

Det finns ungefär 100 vrak som är lika välbevarade som Vasa där nere, säger hon.