- Kalla mig inte prostitutionsförespråkare. Jag kan omöjligen förespråka prostitution, lika lite som jag kan förespråka exempelvis äktenskap. Jag analyserar och försöker förstå, det jag vill visa är hur komplext det är.

Okej. Vi börjar om. Petra Östergren skulle få den klassiska frågan, den som ställs till alla liberaler, till alla som vill att det ska vara tillåtet att köpa och sälja sex: skulle du vilja att din dotter prostituerade sig?

- Jag skulle se till att hon fick träffa människor som har lång erfarenhet, som kan sätta gränser och som kan förhålla sig till allt. Sälja sex är en svår sak, och det har inte bara med samhällets stigma att göra. Att närma sig människor på det sättet passar inte alla, du måste ha en speciell förmåga. Men om hon skulle vilja skulle jag göra mitt bästa för att hon skulle klara av det.

Artikelbild

- Jag kan tycka att det vore svårare om hon ville bli kemikalieutvecklare, men människor och sex är läskiga saker. De kan skada oerhört mycket, man måste vara försiktig.

Porrens avarter

Hennes bok "Porr, horor och feminister" har väckt både lyriska och hätska reaktioner. Första delen är en genomgång av svensk porrdebatt där hon försöker visa hur porrmotståndarna, i synnerhet politikens feminister, utgår från porrens avarter, att spannet för vad som uppfattas som normalt, är snävt och baserat på okunskap. Men det som främst uppmärksammats är bokens andra del, om prostitution. Med sexköpslagen har de prostituerade, "de där kvinnorna", som en regeringsrådgivare uttryckte det, samma låga status som tidigare, om inte ännu lägre, framhåller Östergren. Den prostituerade får komma till tals bara om hon säger det förväntade - om hon ångrar sig och mår dåligt.

Sålde sex till gubbar

En av de drygt tjugo prostituerade kvinnor, eller sexsäljare, som hon intervjuar i boken, Sanna 25 år, berättar att hon fått nog av "feminister med fittor av guld".

Efter en trasig uppväxt beskriver hon prostitutionen, den bekräftelse hon fick när hon sålde sex till gamla gubbar, som sin väg framåt i livet. I dag har hon slutat, hon har ett förhållande. Dessförinnan var henne största rädsla aldrig att bli slagen eller illa åtgången av sina gubbtorskar, det var att omgivningen skulle få veta.

- Jag har inte hört någon annan svensk studie som kommit fram till att det de prostituerade upplever som allra värst är hur samhället behandlar dem. Och det säger även de som slutat, de som inte mått bra av att sälja sex, säger Petra Östergren, som finner stöd i en kanadensisk undersökning.

- Medierna pratar om de prostituerade som icke-mänskliga varelser, som man får göra vad man vill med, vilket påverkar samhällssynen och hur torskarna behandlar dem.

Samma sorts människor

Men hur representativa är de tjugo kvinnor hon intervjuar? Hur många av Stockholms runt 500 prostituerade vill verkligen göra vad de gör? De prostituerade är ingen annan sorts människor, våra och Petra Östergrens egna tvivel har prostituerade haft i alla tider, framhåller Kajsa Ekis Ekman i Dagens Nyheter.

Inte representativa alls, enligt Jonas Trolle, som jobbar med människohandel vid Stockholmspolisens spaningsrotel. Han träffar prostituerade som kan ha femton kunder om dagen. Han har ännu inte läst Petra Östergrens bok. Utifrån sin erfarenhet ser han prostitutionen som "en tvångsmässig själslig sjuka", som den yttersta formen av mänsklig självdestruktivitet.

- Med femton kunder om dagen kan det inte finnas frivillighet. Då måste de ha en hallick. De kvinnor jag träffat har som mest kanske två eller tre om dagen i perioder, sen måste de ta en paus, säger Petra Östergren.

Även de recensenter som fått sina ögon öppnade när de gäller porrens och prostitutionens komplexitet har svårare att köpa hennes motstånd mot sexköpslagen.

- Genom det här arbetet har jag kommit att acceptera människors sexuella olikheter och rätt att välja sina liv, även om jag kanske inte tycker att det är så bra. Några av de kvinnor jag träffat har verkligen fått mig att undra över hur de mår. Men jag som medelklass, privilegierad, vit kvinna kan inte använda mig av lagar för att kontrollera deras värld, i synnerhet som lagen gör det sämre för utsatta kvinnor. (TT Spektra)

Erika Josefsson