Efter audition i mitten av september är nu tio huvuddansare och fem aspiranter knutna till Linköpings balettensemble. Sex av huvuddansarna är gymnasister, tre pluggar på universitetet, och en går Lunnevads danslinje. Målet är att de i ensemblen ska ges möjlighet att dansa på en "yrkesförberedande" nivå.

Kultur- och fritidsnämnden går in och stöttar verksamheten med 50 000 kronor under hösten. Motprestationen är två föreställningar, dels lördagens premiär av föreställningen "Korsets väg" i S:t Lars kyrka, och dels en nyårsföreställning tillsammans med Linköpings symfoniorkester.

Marlene Jacobsson, danspedagog och koreograf, är artistiskt ansvarig för balettensemblen och hon menar att ett viktigt steg nu tagits för att ge dansare möjlighet att fortsätta utvecklas, inte minst på scenen.

- När jag tidigare fått förfrågningar om att göra olika föreställningar så har det fallit på att vi inom Linköpings balettförening inte haft någon organisation för det. Nu finns den. Vi har skrivit kontrakt med dansarna, vi har en egen repetitionslokal och vi har fasta repetitionstider. Då öppnas helt nya möjligheter. Inte minst kan vi bygga upp en egen repertoar, säger hon

Efter höstens föreställningar ska verksamheten utvärderas tillsammans med beställaren, alltså kultur- och fritidsnämnden.

Om inget krångel uppstår är kommunens önskan fem föreställningar till under våren, då man skjuter till ytterligare 50 000 kronor.

- Vi hoppas på en fortsättning, men fem föreställningar är lite för mycket. Vi ska snart ha ett möte med kommunen och då ska vi diskutera detta, säger Marlene Jacobsson.

Om kommunen inte stöttar er, vad händer då?

- Vi söker hela tiden sponsorer, och skulle fortsätta kämpa även om kommunen inte gav oss sitt stöd. Men konsten har svårt att klara sig på den öppna marknaden, och vi behöver hjälp av någon som vill att vi ska finnas till, säger hon.