Litteratur Kerstin Ekman fortsätter att skriva essäer om naturen. "Gubbas hage" heter hennes nya bok som ges ut slutet av maj. Medan hon i essäsamlingen "Med herrarna i skogen" skrev om just skog koncentrerar hon sig nu på ett halvt tunnland hagmark och omgivningarna däromkring.

Kerstin Ekman skriver om vad som har hänt, om vilka växter och djur hon har sett under årens lopp. Under sina vandringar har hon sällskap av följeslagare, de flesta döda sedan länge, som lärt henne allt om det som lever och växer.