1. Adelssläkter som Oxenstierna, Hamilton och Du Rietz har genom åren ägt Ållonö slott vid Bråviken som har anor från 1300-talet. En omskriven ägare under senare tid är Anders Sydborg från Överum. I vilket tv-program visade skrothandlaren 2012 upp sitt rosafärgade barockslott?

1. "Svenska Miljonärer" i Kanal 5.

X. "Det okända" i Sjuan.

2. SVT:s "Vem bor här?".

2. Adelsnäs i Åtvidaberg är Östergötlands sista stora herrgårdsbygge, färdigställt 1920. Strax intill ligger ett rundtempel, byggt 1809 och en gång en del av områdets engelska park. Templets innertak är smyckat av kyrkomålaren Pehr Hörberg. Vad föreställer hans målning?

1 En berättelse om böndernas strävsamma arbete i trakten.

X En allegori över bergshanteringen i Åtvidaberg.

2 En rävjakt vid ett brittiskt gods.

3. Det finns förstås många spökhistorier och spännande berättelser kring slott, inte minst Löfstad utanför Norrköping. Vad finns i gästrummet med nummer 13 på dörren?

1. Ett hål i väggen efter en duell med värja med dödlig utgång. Pengar sägs ha varit anledningen till osämjan.

x. En fläck på golvet som är omöjlig att få bort. Den försvinner när golvet är blött, men framträder igen så fort det torkar. Det sägs vara en blodfläck från ett svartsjukedrama.

2. I detta ”spökrum” brukar vita frun visa sig nattetid. Dessutom öppnas dörrar och fönster oförklarligt.

4. Ekenäs söder om Linköping räknas som ett av landets främsta renässanslott. Det fanns tidigare en byggnad på platsen, men slottet började uppföras 1630. Flera av dem som ägt egendomen har gått grymma öden till mötes. En av dem är Ture Bielke. Vad hände med honom?

1 Dödad på slagfältet under 30-åriga kriget.

X Mördad av kung Erik XIV i Uppsala år 1567.

2 Avrättad vid Linköpings blodbad år 1600.

5. Sonstorps bruk i Finspång är en av de största 1700-talsherrgårdarna i landet. Tre våningar hög, tretton fönsteraxlar lång och elva bred. Herrgården började byggas 1756, men när färdigställdes gården – enligt den kalkstensplatta som finns över entréportalen?

1. 1792.

x. 1759.

2. 1846.

6. I många år bedrev paret Sven och Karin Wahlqvist pensionat på Helgerums slott, söder om Västervik. Men vem bor där idag?

1. Den danska regissören Lone Scherfig.

x. Claes Remmered Persson – från houseduon Vigiland.

2. Den tyske dramatikern Roland Schimmelpfennig.

7. Linköpings slott räknas till en av landets äldsta profana byggnader, med anor från 1100-talet. Biskop Hans Brask är en av dem som huserat här. På ena ytterväggen, i höjd med tredje våningen och på sin tid fullt synlig från domkyrkan, finns resterna av något. Vad?

1 Ett privét (ett dass).

X En bidé.

2 En spaljé.

8. En avskräckande försvarsanläggning var Gustav Vasas mål när han började bygga Vadstena slott i mitten av 1500-talet. I dag har renässansbygganden helt andra funktioner. Här finns bland annat Sveriges äldsta landsarkiv. Vilket år inrättades det?

1 1899

X 1901

2 1895

9. Sommartid spelas teater i Gästabudssalen på Löfstad slott. 2016 spelades en dansk teaterklassiker om en försupen bonde med bland andra Claës Weinar och Yvonne Lundequist i rollerna. Vilken var pjäsen?

1. Hustruskolan.

x. De bortglömda barnen.

2. Jeppe på Berget.