I början av Lion Feuchtwangers roman "Oppermanns" läser några personer högt ur Hitlers "Mein Kampf". Och skrattar. Dels åt det befängda budskapet, dels åt det bedrövliga språket.

En tidig fråga i romanen är hur man ska förhålla sig till maktpersoner som ter sig så malplacerade, så till synes löjliga och osannolika.

"Oppermanns" kom ut första gången 1933, föreliggande bok är en reviderad nyutgåva med ett förord av journalisten Per Svensson.

Artikelbild

Den utspelar sig i Tyskland precis före och efter Hitlers maktövertagande.

I centrum står den judiska familjen Oppermann, fyra syskon, välbärgade och på alla sätt anpassade i ett till synes stabilt samhälle. Utifrån sin position har de svårt att ta den framväxande nazistiska rörelsen fullt ut på allvar. Familjefaderns porträtt blickar på dem med stark och trygg blick. De kan tala öppet om den politiska utvecklingen och resonera med viss distans.

Romanens personer vet inte vad som ska komma. Men fascinerande nog visste alltså inte heller författaren Feuchtwanger det. Förvisso trappas terrorn mot judar upp radikalt och mot slutet av boken är vittnesmålen om övergreppen många. Feuchtwanger hyste säkert inga illusioner om framtiden, men dödslägren låg ännu några år framåt i tiden när romanen skrevs. Detta ger den en kuslig laddning.

Snart blir familjen varse hur bräckligt hela samhällsbygget är. Allt kan ohyggligt snabbt korrumperas och ogiltigförklaras. Juridiken, skolväsendet, näringslivet. Sanningsbegreppet ställs på ända. Den totalitära maktens anspråk kryper allt närmare det privata livet, som kan räddas bara av flykt, om ens då. Vad har den enskilde för möjligheter? Är det över huvud taget någon mening med att stå för sin åsikt när de andra har maktapparaten till sitt förfogande? Feuchtwanger gestaltar den typen av frågeställningar.

Det är samma process som beskrivs med skrämmande klarhet i en annan 30-talsbok, Sebastian Haffners ”En tysk mans historia”.

”Oppermanns” är en i högsta grad läsvärd bok – på samma gång en levande tidsskildring från 30-talet och en uppfordrande varningsklocka för vår tid.