Visas till 20 maj

Det är alltid spännande att möta verk av en konstnär som har lagt ner mycket tid på att experimentera med färger, ställa dem intill varann i syfte att på ett maximalt sätt nå fram till en önskad effekt. Henry Hermansson är uppenbarligen djupt intresserad av problematiken. I en svit på fem målningar som kallas "Vid sjön" och i en som har fått titeln "Abstraktion" har han fått färgerna att agera tillsammans som i en sorts lugn andning.

Färgerna är upptagna med en ständigt pågående inbördes dialog som även kan inkludera en utomstående. Djup, fokus, liksom spelet mellan de geometriska formerna förändras och förskjuts beroende på vilken färg betraktaren koncentrerar sig på. Ett framför/bakom-spel pågår oavbrutet med små eller mer tydliga variationer.

Artikelbild

Abstraktion. Målning av Henry Hermansson.

Det här är gåtfulla målningar som inte levererar några färdiga svar, vilket i sig kan ha ett betydande värde. Deras både subtila och sublima attraktionskraft kan förväntas bestå över tid.

Utöver de där speciella målningarna visas också ett antal landskap. Det verkar som om det även här i första hand rör sig om det spel de utvalda färgerna är satta att ingå i och att landskapen får fungera som en scen för dessa lågmälda dramer. Alla utblickar mot en horisont behärskas av ett rofyllt viloläge, även när vinden leker i den växande säden, eller om himlen tycks förebåda ett annalkande oväder. Henry Hermansson vill lyfta fram något annat än det allmängiltiga och omedelbart igenkännbara.