Och det är så den fungerar. Som ett enormt uppslagsverk över allt och alla på FC som östgötarna envisas att kalla verksamheten, trots alla myndighetsförsök att ge den formella namn som t ex dagens FMV T & E (test och evaluering).

Flygutprovning är kanske inget som man tänker på så ofta men dessvärre har ämnet aktualiserats genom två flygkrascher med Boeings nya plan 737 MAX där man misstänker missar vid utprovningen.

Flygutprovningen på Malmen startade egentligen redan med de första flygningarna på Malmen. Det var mycket ”trial and error”, det vill säga prova och se, och dessvärre ibland med dödsolyckor som följd. 1933 påbörjades dock på Centrala flygverkstäderna på Malmslätt (CVM från 1936) en organiserad utprovningsverksamhet. I dag har den vuxit till en verksamhet där flygprovning i luften är en mindre del medan konstruktion av mätutrustning, planering av proven och utvärdering är de stora bitarna.

Artikelbild

FC bildade 1983 en egen unik uppvisningsgrupp med Saab SK60, Lansen, Draken och Viggen.

I boken, som är ett lagarbete av ett 30-tal personer, skildras provverksamheten in i minsta detalj. Från knäblock där piloten skrev ned sin uppfattning om provet till modern datateknik.

De olika kapitlen har skrivits av personal och piloter, bland andra provflygaren Stig Holmström som fick premiärflyga JAS 39 Gripen.

Även om boken stundtals är skriven för den som förstår och gillar teknik är den också en historiebok över verksamheten.

Bildmaterialet är rikt och väcker många minnen. Vem minns inte katastrofen då FC:s TP 80, ”Lancastern”, brinnande störtade vid Slaka kyrka 1956? Eller den tragiska flygolyckan 1977 då ett Viggenplan tappar höjd vid inflygningen mot banan och rammar gamla E 4:an.

Artikelbild

Bland de mer unika försöken var försöken att lägga en dimridå över Roxen.

Redaktionen har också lagt stor vikt vid att beskriva alla de flygplanstyper som flugits vid utprovningar.

I några avseenden har Svettige varit ett föregångsland inom flygsäkerhet. De så kallade utrullningshindren som stoppar ett skenande flygplan och g-dräkterna, som håller piloterna vid medvetande under kraftiga svängar och upptagningar, har utvecklats med hjälp av FC.

Ibland är texten ganska så teknisk. Ibland är den lysande i hur enkelt man kan beskriva till exempel den flygburna spaningsradarn PS 890: som en person som står vid ett dansgolv och spanar på något intressant men samtidigt vill hålla ögonen på om det dyker upp en ännu intressantare vid sidan om.

Redaktionen har också samlat en hel del anekdoter. Om piloten som blev jagad av sin egen jaktrobot och om morötter som inköptes åt ett antal ”försökskaniner”. Ja riktiga sådana. Helt klart en bok för den tekniskt men även flyghistoriskt intresserade.