Redaktör: Titti Knutsson

Dibb förlag

Klimathotet är en verklighet som ingen kan blunda för idag. Inte ens den blivande presidenten Donald Trump tycks kunna framhärda i sitt grova förnekande. Samma hot skapar också möjlighet och kreativitet hos dem som inser faran och som vill en annan utveckling. Det går att tro på framtiden.

Artikelbild

I boken ”Hopp för klimatet” presenteras 50 östgötar och deras tankar om miljö och klimat. Det är män och kvinnor i olika åldrar och med skilda uppgifter i livet. Det som förenar dem är en hoppfull inställning byggd på det allvar som idag råder. Personligt och med konkreta och jordnära tankar berättar de om den egna vägen in i uppvaknande och miljöengagemang.

De flesta av dem delar med sig av en egen erfarenhet att bo och vistas i naturnära miljö. Man knyter förhoppningar till ett framtida snabbtåg genom Östergötland ned mot kontinenten och vill helst undvika flyget. Deras berättelser rymmer också en otålighet. ”Vad väntar vi på” är en kommentar som flera av dem ger uttryck för. Många av dem är också påverkade och inspirerade av klimatkonferensen i Paris 2015.

I alla dessa berättelser blir det också tydligt hur frågan om klimatet hör samman med en mängd andra områden: fredsrörelse, rättvis fördelning, politik, ekonomi och andlighet. Martin Lönnebo och Elisabeth Gregersen hör till de östgötar som fångat in andligheten som en viktig inspiration för miljöansvar. Johan Sievers berättar hur de egna resorna gett nya perspektiv på klimatfrågan och Elisabeth Nilsson lyfter fram vad som görs och kan göras i Östergötland.

Närproducerat är ett ord som återkommer hos flera av de medverkande. En del av de östgötar som presenteras driver egna företag inom miljösektorn och ibland får texterna drag av marknadsföring, vilket man kanske borde varit mer uppmärksam på som redaktör. Att skriva om miljö och klimat är ju att tala för alla människor och inte den egna saken. Det finns alltid krafter som vill misstänkliggöra vår kunskap och insikt om klimathotet.

”Hopp för klimatet” är en visionär och inspirerande bok som borde ligga framme i alla offentliga sammanhang, allt från vårdcentralernas väntrum till kyrkornas bokbord. Den är fri från pekpinnar men full av goda råd och en insikt att vi alla kan bidra till vår framtid, var och en på sitt sätt.