Visas till 9/9

De flesta målningarna på den här utställningen har något skissartat över sig. Några är mer genomarbetade. Det kunde ha varit svårt att acceptera om det hade rört sig om en erfaren konstnär. Men Martin Möldener befinner sig i startgroparna av sin konstnärskarriär. Han hyser för övrigt ambitioner också inom andra delar av kultursfären.

På ett högst personligt sätt har han gestaltat kända människor. Stilar och uttryck varierar. Sannolikt har han försökt anpassa sitt anslag till de här personernas karaktär och historia och därför närmat sig dem från olika utgångspunkter.

Artikelbild

Kärlekens låga.

Den kraftfullaste målningen föreställer Frankensteins monster. Där har Martin hanterat sin pensel mer resolut och skapat en målning som ligger nära färgexpressionismen. Troligtvis har han lagt ner flest timmar på den här bilden. Det är den och ytterligare någon som känns helt klar.

När det handlar om unga konstnärer får man titta också på annat än det presenterade resultatet; intentionerna, vilka vägar man valt för att pröva sig fram, hur färgen hanterats fast det finns en hel del kvar att lära sig etcetera. Insikter och kunnande byggs på efterhand, men man vill helst ana gynnsamma förutsättningar redan i ett tidigt skede.

I Möldeners bilder finns stänk, uppslag, partier och så vidare, som pekar på att det som behövs är tid och målmedvetenhet.