Som titeln antyder handlar det inte om krokiga linjaler utan om geometriska former. Norrköpingskonstnären Lars Olofson anknyter till den konkreta traditionen som också har en tydlig koppling till staden genom konstnärer som Erik Chambert och Peter Freudenthal. Även samlingarna i Norrköpings konstmuseum innehar verk inom denna modernistiska strömning.

Lars Olofson bjuder på en generös utställning med 21 akrylmålningar. Färgplan och fält är utförda i klara färger. Blått, rött, gult, grönt med inslag av svart och vitt. Trappstegsformer, inskärningar, kvadrater och rektanglar kan upplevas som både vilsamt harmoniska och musikaliskt spänstiga.

Vissa titlar som ”Två små lätta moln” och ”Nu kommer det en vind” härrör från jämnårige Pugh Rogefeldts låtar. Andra som ”Styrbordsmärke”och ”Babordsmärke” minner om konstnären som seglare. Han är också ursprungligen byggnadsingenjör och har tjänstgjort vid Norrköpings hamn. Vatten, båtar, konstruktioner och vindar som dör. En utmärkt kombination för en konstnär.

Artikelbild

”Två små lätta moln”, akrylmålning i den konkreta, icke-föreställande traditionen av Lars Olofson.

En hel svit om 12 målningar bär titeln ”Räta vinklar”. De är som lustfyllda små musikkompositioner, tema med variationer eller poetiska aktstycken. I målarprocessen måste det alltid finnas överraskningar och undersökningar som för vidare till nästa målning.

Det är faktiskt en rätt skön produktion efter ett års arbete som Lars Olofson presenterar. Man mår bra av att vistas i hans rum. Här finns både skaparlust och lekfullhet, ordning och reda, fantasi och fria utflykter i bästa samförstånd.