Akrylmålningar och blandteknik Galleri Skådebanan, Trädgårdsföreningen, Linköping Utställningen pågår till 22 april

Arkaisk konst är det första man tänker på när man ser Falah Alanis målningar. Stående typer, ibland nästan som egyptiska eller grekiska friser. Ändå är det något annat med dessa runda, spolformiga männi­skor. Dåtid och nutid integreras i formspråket. Nollställda ansikten, människor på väg, ibland i båtliknade farkoster. Kanske flyktingar, precis som konstnären själv. Han flydde från Irakkriget.

Det märks att bilderna i blandteknik är genomarbetade med lager på lager, ibland med bemålade strukturer och inläggningar. Ibland skapar det närmast en känsla av mosaikytor. Färgskalan domineras av olika blå nyanser. Det finns en väntan och förväntan i uttrycken. Konstnären har ett eget bildspråk som både är skönt och laddat med undertryck. Motiven med män, kvinnor och inlagor av hus, båtar, sniglar är universella.

Artikelbild

Här finns både ett stoiskt och heroiskt anslag – men i ett naivistiskt formspråk, vilket gör konstverken lätta att ta till sig och tycka om. Originellt på ett lågmält och sympatiskt sätt. Positivt att gallerier som Skåde­banan ger plats åt konst­närer från andra länder. Ofta sker det alldeles för sällan i Sverige.