Temat var filmmusik och superhjältar. Men filmmusik utan film – fungerar det? Inte självklart, tror jag, men kvällens repertoar var noggrant vald och gav definitivt ett lyssnarutbyte. Musik av exempelvis en John Williams (”Star wars”, ”Superman” med mera) står på egna ben, annars är nog en viss filmisk allmänbildning inte i vägen för de visuella associationerna.

”Den bästa filmmusiken är den man inte tänker på” sägs det ibland. Jag är inte alls säker på att det förhåller sig så. I vilket fall som helst är det bra att den nu lyftes fram och gavs ett egenvärde. För detta har dirigenten Merete Ellegaard varit drivande, och jag antar att ett sådant projekt inte är alltigenom lättarbetat.

Orkestrarna hade nytta av sammanslagningen och den därmed dubbla numerären, något som bland annat genererade det ”rätta” stråksuset i den fina tagningen av musik från ”Mad Max Fury Road” med en vårdad och kultiverad klang. Snyggt spelat!

Artikelbild

| Linköpings Symfoniorkester, Linköpings Akademiska Orkester och Universitetets Studentkörer framförde konserten "We can be heroes", under ledning av Merete Ellegard.

Andra minnesvärda stunder innebar ”Hunger games” med Sabina Zweiackers vokalis, körens insats i ”Conan, barbaren” samt fokuserat och levande musicerande i ”Jakten på den försvunna skatten”, ”Gladiator” och sviten ur de fyra Marvelfilmerna.

Några smärre svackor till trots har jag aldrig hört någon av orkestrarna prestera bättre. Vilket lyft! De bejublades rättmätigt, liksom optimale presentatören Orvar Säfström som med kunnighet, charm och humor lotsade oss genom den väl tilltagna konserten.