Galleri K, Konsert&Kongress

Visas till 1 december

Akvarellsällskapet genomför här en omfattande utställning, med ett ambitiöst anslag. De tio medlemmar som deltar har vinnlagt sig om att visa sig från sin bästa sida. Under åren har jag sett ett antal av sällskapets utställningar och tycker att den här presentationen bevisar att man generellt har gjort framsteg på det tekniska området.

Artikelbild

| Landskap ll, akvarell av Börje Mathiasson.

Nestorn Jan Wahlstein förfogar över en driven akvarellteknik. Blommor kan han avbilda på ett sätt som gör att de hade kunnat komma ifråga som skolplanscher, såna som florerade runt om i de svenska klassrummen under nittonhundratalets första hälft. I hans fall, och i några av de andra deltagarnas, får det mer konsthaltiga stå tillbaka för det hantverksmässiga.

Den mångsidige Lars Pettersson Udd överraskar till och från genom att visa kapacitet i de mest skilda tekniker. Här demonstrerar han ett fint handlag i en kvartett bilder från Lofoten; upplysta fönster, gamla magasin, skymningsljus över vatten och så vidare.

Ingrid Hurtig visar tre rejält stora "akvarelltryck" på plastväv. De kan även monteras utomhus. Två av dem är förföriskt vackra. Väven åstadkommer ett silveraktigt skimmer som bidrar till en känsla av djup. En vitrosa äppelblomma är skildrad på ett sätt som maximerar dess skönhet.

De som vågar ta ut svängarna lite mer är Börje Mathiasson, Rolf Hallqvist och AnnMari Löf. Så har det varit i många år. Deras intresse och ambitioner är riktade mot annat än ett rent avbildande. Att exempelvis exponera en känsla eller att dra essensen ur det märkvärdiga i ett landskap är sånt de brukar lyckas med.