Konst

Krister Johansson

”Normalisering”

Artikelbild

| ”Biblioteket”, blyerts och sepia, en av Krister Johanssons stora teckningar.

Galleri Skådebanan. Visas till 20/11.

 

Rummet vibrerar av intensiv samhällskritik och tung kulturhistoria med laddad symbolik.

Samhällsbygget och naturen bärs nödtorftigt upp av hoplappade byggnadsställningar. Känslan av gruvschakt som hotar rasa samman. Bilden heter ”Önskningens stege”, men innehåller motsatsen: en samhällsdröm som bär på sin undergång. Dubbeltydigheten finns för övrigt redan i utställningstiteln.

Artikelbild

| ”Biblioteket”, teckning av Krister Johansson. Garotta-stolen i förgrunden heter "Uniformera”.

Den andra stora bilden ”Biblioteket”, också i blyerts och sepia, innehåller tjocka böcker i skinnband från en svunnen tid. Bord med labyrint och kartor samt diverse figurer. Resterna av en avfolkad högkultur på avskrivning i rationalitetens tid. Tragiskt.

I mitten av rummet tronar en garotta-skulptur, en tortyrstol med invaxade bokklassiker. Ve den som vågar läsa dessa tankedigra verk. Konformt tänkande ska pressas in. Den tredje och sista bilden ”Äppelplockarna” är också fascinerande som en uppskruvad magisk realism om människans glömda kunskaper och hopplösa drömmar.

Krister Johansson (född 1944 i Linköping) är en suverän tecknare som med stor detaljprecision behärskar sitt medium. Form och innehåll kan föra tankarna till mästare som Da Vinci, Escher och Roj Friberg. Men språket närmar sig också den fullmatade barockkonsten. 

Här en mogen konstnär som på höjden av sin levnads bana levererat denna otroligt genomarbetade och välformulerade utställning. Den absolut bästa jag sett av honom.